“Right choice. Right people. Right solutions. – These are the main principles that guide our company.”

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerintelor Legii nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Consultor Audit si Consultor Tax au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate  toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Aceste date vor putea fi folosite de catre Consultor Audit si Consultor Tax pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii( respectiv prestarea de servicii de contabilitate, servicii de consultanta fiscala, audit etc), inclusiv pentru emiterea facturilor, confirmarea solicitarilor de servicii, diverse oferte, indeplinirea obligatiilor legale aferente domeniului de activitate al societatii noastre etc.

Societatea noastra va prelucra, in principal, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, cetatenia, profesia, telefon/fax/email, adresa sau resedinta, date bancare, codul numeric personal, sexul.

Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Spre exemplu, autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de Ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate ( de ex. datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

Datele cu caracter personal primite de Consultor Audit si Consultor Tax vor fi:

  • Prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
  • Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
  • Adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.
  • Stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Consultor Audit si Consultor Tax, sau altor companii din acelasi grup ori furnizorilor de servicii ai acestora, in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii noastre.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficieaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa prin email la office@consultorgrup.ro.

Toate informatiile furnizate prin intermediul site-ului trebuie sa fie adevarate, exacte, complete si, dupa caz, actualizate intr-un termen rezonabil. Va informam ca informatiile eronate nu vor fi luate in considerare si nu ne vor angaja in raporturile cu dumneavoastra sau cu tertii. Daca unele din date sunt incorecte, rugam persoana vizata sa ne informeze cat mai curand posibil.

Pentru datele cu caracter personal transmise pe cale electronica, societatea noastra nu poate fi facuta raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate.

Consultor Audit si Consultor Tax vor lua toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Pentru mai multe informatii privind prelucrarile de date cu character personal, puteti consulta site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro.